(Scroll down for English version). Unisport A/S søger en udvikler der i fremtiden skal optimere og videreudvikle front- og backend funktioner i vores e-commerce system. Du vil blive en del af en ung og dynamisk virksomhed med over 25 fuldtidsmedarbejdere, og hvor der vil være mange muligheder for at præge din dagligdag. Du vil komme til at arbejde side om side med dygtige, entusiastiske kolleger, hvor vi har en arbejdsplads med en uformel omgangstone og arbejder seriøst i en afslappet atmosfære. I vores udvikler team vil du få 2 kollegaer, og sammen skal i løfte fremtidens spændende opgaver og føre virksomhedens store visioner ud i livet. Vi er gearet til at gå fremtidens i møde, og du vil være en vigtig del af den udvikling. Derfor er det også vigtigt, at du er villig til at påtage dig et stort ansvar. Stillingen Som udvikler vil du sammen med det resterende team have overordnede ansvar for udformning, planlægning og kodning af nye funktioner og applikationer. Du vil arbejde direkte med reference til virksomhedens ledelse. Dine arbejdsopgaver vil være meget varierende, men vil bl.a. være: - Forbedring af nuværende og kodning af nye front- og backend funktioner - A/B split-tests af betalingsflow, kategori- og produktssider mm. - Løbende vedligeholdelse af system - Test af nye funktioner - Servervedligeholdelse Da du kommer til at arbejde dybt nede i koden og systemerne, er det vigtig du har et par års erfaring med kodning. Der vil også være opgaver vil kræve arbejde med vores grundlæggende databasestruktur, hvorfor erfaring fra database opsætning også er vigtig. Vi forventer at har erfaring med følgende: - Python - Django, flask, Celery, SQLAlchemy - Javascript - jQuery, underscore.js, backbone.js, jasmine - Databaser - MySql, Postgres Derudover er det en fordel hvis du har: - Linux færdigheder - Kendskab til Amazon AWS - Erfaring med HTML og CSS - Erfaring med Google Analytics og Website Optimizer - Erfaring med Git eller Subversion. - Styr på objektorienteret programmering. Vi forventer du hurtigt kan overskue nye problemstillinger og teknologier, og skriver overskuelig, effektiv og veldokumenteret kode. Ansættelse Der er tale om en fuldtidsstilling, med løn efter kvalifikationer og ansættelse efter aftale. Din daglige arbejdsplads vil blive på Gammel Køge Landevej i Valby. Ansøgning og yderligere oplysninger Hvis du er interesseret i stillingen, bedes du sende din ansøgning sammen med dit fulde CV via e-mail til job@unisport.dk. Tiltrædelse efter aftale. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Filip Domagala på 3328 0698 eller ovenstående e-mail. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Unisport A/S is looking for a developer who can optimize and develop both the front and backend functions of our e-commerce system in the future. You will become a part of a young and dynamic company with more than 25 full time employees where you will have a great opportunity to influence your daily work. You will work closely with skilled and enthusiastic colleagues in a workplace with an informal tone and dedicated work in a relaxed atmosphere. You will have 2 colleagues in our development team and together you will have the responsibility to help our great visions come to life. We are geared to meet the future and you will be an important part of the development. Therefore, it is important that you are ready to take on the responsibility needed. The position As a developer you will, together with the rest of the team, have the responsibility of creating, planning and coding of new functions and applications. You will be referring directly to the management in your work. Your work tasks will be very varied and will, for example, include: ? Improvement of current and coding of new front and backend functions ? A/B split-tests of purchase flow, category and product sites etc. ? Ongoing system maintenance ? Test of new functions ? Service maintenance As you will be working in depth with coding and systems it is important that you have a few years experience regarding coding. There will also be tasks that require working with our fundamental database structure; therefore, database configuration experience is also important. We expect you to have experience with: ? Python – Django, flask, Celery, SQLAlchemy ? Javascript – jQuery, underscore.js, backbone.js, jasmine ? Databases – MySql, postgres Additionally, it will be an advantage if you have: ? Linux skills ? Knowledge of Amazon AWS ? Experience with HTML and CSS ? Experience with Google Analytics and Website Optimizer ? Experience with Git or Subversion. ? Understanding of object oriented programming. We expect you to be able to quickly grasp new issues and technologies, and write clear, effective and well-documented code. Recruitment This is a full time position with salary according to qualifications and employment by agreement. Your daily place of work will be Gammel Køge Landevej in Valby – Copenhagen area. Application and further information If you are interested in the position, do not hesitate to send us your application together with your full résumé/CV via e-mail: job@unisport.dk. Accession by appointment. If you have any questions regarding the position feel free to contact Filip Domagala via phone: +45 33280698 or via email: job@unisport.dk