Det er med beklagelse, at vi må meddele at PBS i øjeblikket ikke er i stand til at gennemføre betalinger på nettet. Det går i sagens natur også ud over Unisport.dk, hvilket betyder at du på betalingssiden vil få en fejlmeddelelse i vores system og derfor ikke kan gennemføre din ordre. PBS arbejder på højtryk for at få korrigeret fejlen og vi skal nok informere her på siden, når systemet virker igen. Vi beklager de eventuelle gener det kan medføre, men regner med at PBS har rettet det senere på dagen.