Desværre oplever vi at mange har problemer med at gennemføre online køb netop nu, hvilket skyldes udfald hos DIBS, der håndterer kreditkortsbetalinger. Af den årsag vil nogle ordrer blive afvist at DIBS, grundet at der ikke kan oprettes forbindelse til deres services. De arbejder intenst på at løse problemet og vi anbefaler at du holder din browser åben, således at kurven ikke slettes og du senere på aftenen kan gennemføre ordren.