Vi udvider nu vores åbningstid, hvor du kan få fat i en af vores kunderådgivere, for at hjælpe dig lige præcis når du handler online. Vi har længe haft ønsket om at kunne udvide vores service, så vi var ved telefonerne, vores online chat og vores mail, når du handler. Med ansættelsen af endnu en fodboldpassioneret medarbejder i vores kundecenter, har det nu givet os mulighed for at efterkomme vores drøm og sikkert dit ønske. Derfor har vi arbejdet på en løsning, som gør at du i hele 11 timer 4 af 5 hverdage, kan få fat på os, samtidig med at du også søndag vil kunne få hjælp når du sidder med vores side. Rent faktisk er vi til at få fat på direkte i hele 54 timer om ugen, så du kan få svar på både produkt- og ordrespørgsmål, når det passer dig. Vi holder udvidet åbent fra i dag og fremover er åbningstiderne som følger: Mandag: 10.00 – 21.00 (Telefon og online chat) Tirsdag: 10.00 – 21.00 (Telefon og online chat) Onsdag: 10.00 – 21.00 (Telefon og online chat) Torsdag: 10.00 – 21.00 (Telefon og online chat) Fredag: 10.00 – 17.00 (Telefon og online chat) Lørdag: Lukket Søndag: 18.00 – 21.00 (Online chat) Vi synes selv det er helt fantastisk at kunne være med til at udvide timerne du kan få fat på os i, og vi håber at du har det på samme måde og tager godt imod det. Så sidder du i aften med et produktspørgsmål, spørgsmål til en kommende eller allerede afgiven ordre, så er det bare at ringe på 33 25 08 03 eller fange os på vores live chat her til højre på siden. Vi ser frem til at kunne hjælpe dig.