Vi herinde på Unisport.dk arbejder hver dag knaldhårdt på at give dig den bedste online fodboldshop i Norden og samtidig en af de måske bedste danske webshops overhovedet. Det har folk i den grad lagt mærke til og nu håber vi at I vil give os lidt igen. Vi deltager nemlig i dette års E-Handelspris, hvor vi synes at vi hører til i den absolutte top, på det arbejde vi hver dag udfører og den service, indhold og kvalitet vores website i dag tilbyder dig som kunder. Vi ved at der dagligt er flere tusinde tilfredse kunder og besøgende, og alle jer vil vi meget gerne have frem til stemmeurnerne og give jeres mening til kende om vores lille butik. Der er mange forskellige kategorier man kan deltage i, men der er kun een der er bestemt af brugerne og kunderne, og det er den eftertragtede Brugerpris. Den håber vi meget på at kunne hente hjem i år og det kræver kun små 30 sekunder af din tid, for at sætte en stemme på os som vinder i år. Hvis du tilmed kender andre der vil smide en stemme på vores vegne, så meget desto bedre. Du kan stemme på Unisport som vindere af E-Handelsprisens Brugerpris her: www.e-handelsprisen.dk/brugerprisen Vi takker mange gange for alle dem der allerede har stemt og håber at endnu flere vil gøre det. Fortsat god Champions League tirsdag!