Nogle finder det måske for tidligt, at tænke på højtiden allerede nu, men vi kan allerede nu gøre vores mange kunder opmærksomme på, at være tidligt ude af flere årsager. Først og fremmest, så er det en travl tid, for både jer og os. Det gode ved at handle online er naturligvis, at du i ro og mag kan se alle ’hylderne’ igennem, når du har tid, for vi har åben hele dagen – alle dage. Det giver et stort overblik over varerne og man kan meget let finde frem til gaven der enten skal under træet, i pakkekalenderen eller skal være årets mandelgave. Dernæst så er du sikker på, at du får sikret dig netop din vare i den størrelse du ønsker. Vi har selvfølgelig sørget for, at være godt forberedt på mange af de mest populære ting, men hvis du vil helt sikker på at du får gaveønsket i den korrekte størrelse, så kan vi kun anbefale dig, at du allerede nu får bestilt. Vi har nu også gjort det lettere at holde gaverne skjult for dem der skal have dem. Det er nemlig nu blevet muligt på Unisport.dk, at få sendt dine varer til din firmaadresse, således at der ikke ligger en flot kuvert eller kasse hjemme i postkassen eller på posthuset, så den glade modtager allerede ved, at der er nogen der har infriet deres største fodboldønsker. Ikke nok med, at det er muligt, så sparer du også 10 kr. på fragten, således at det kun koster 25,- at få tilsendt din pakke til dit firma. Selvom vi har mange varer på lager, så har vi også flere bestillingsvarer, som vi ikke kan levere indenfor 1-4 dage, hvilket det er vigtigt at være opmærksom på. Derfor vil det være en god idé, allerede nu at gå ønskesedlen igennem og se om de ikke allerede nu bør bestillesm således du er sikker på, at de er på plads når de skal pakkes ud. Bor du i Norge eller udlandet, så er det endnu vigtigere du får bestilt i god tid, da vores forsendelser kan være op til 10 dage undervejs, grundet posten. Husk at du også finder os i på Vesterbrogade 4, lige overfor Tivoli, hvor udvalget består af alle de mest populære klubber. De kan endda til flere udvalgte klubber og spillere også trykke på trøjen mens du venter. Til sidst kan vi anbefale dig, at læse vores generelle juleinformationer, hvor du blandt andet kan læse om vores udvidede åbningstider og meget andet generel information til julen. Vi ses i Unisport.